set_filenames(array( 'content' => 'contact.tpl' )); $template->assign_block_vars("hoofdpagina", array('titel' => 'Contact')); if (isset($_POST["B2"]) && $_POST["B2"] == "Verzend") { if($_POST["naam"] !== "" && $_POST["email"] !== "" && $_POST["onderwerp"] !== "" && $_POST["bericht"] !== "") { $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers .= "From: $_POST[naam] <$_POST[email]>\r\n"; mail("$WEBSITE_DOMEIN ", $_POST["onderwerp"], nl2br($_POST["bericht"]), $headers); $template->assign_var('OUTPUT', 'De e-mail is verzonden, zo nodig krijg je zo spoedig mogelijk reactie!'); } } $template->assign_block_vars("hoofdpagina_e", array()); include('includes/footer.inc.php'); ?>